Category: Lifestyle

โคมไฟสตูดิโอ

อุปกรณ์ที่ต้องมีสำหรับการถ่ายภาพในสตูดิโออุปกรณ์ที่ต้องมีสำหรับการถ่ายภาพในสตูดิโอ

เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญๆ ไม่ว่าจะเป็นรับปริญญา งานแต่งงาน หรืองานที่ต้องการเก็บไว้เป็นความทรงจำต่างๆ แต่ละบ้านก็มักจะเข้าไปที่สตูดิโอเพื่อถ่ายภาพครอบครัวเก็บไว้ โดยสตูดิโอถ่ายภาพ คือ สถานที่ทำงานสำหรับถ่าย พัฒนา พิมพ์ หรือทำซ้ำ ภาพถ่าย นอกจากนั้นอาจมีการฝึกฝนการถ่ายภาพและการแสดงภาพถ่ายในสตูดิโอถ่ายภาพด้วย สตูดิโออาจมีห้องมืด ห้องเก็บของ สตูดิโอที่เหมาะสมสำหรับการถ่ายภาพ จัดแสดง หรือพื้นที่สำหรับงานที่เกี่ยวข้อง สตูดิโอถ่ายภาพมักเป็นธุรกิจที่เป็นของช่างภาพเอง เป็นไปได้ว่า อาจจะมีผู้ช่วยหรือนักเรียน สตูดิโออาจมีขายภาพของเจ้าของสตูดิโอหรือช่างภาพอื่น โดยทั่วไปแล้วสตูดิโอถ่ายรูปจะมีอุปกรณ์ที่สำคัญ ดังนี้ กล้องถ่ายรูป ขึ้นชื่อว่าเป็นสตูดิโอถ่ายรูปก็คงจะขาดสิ่งของสำคัญอย่างกล้องไปไม่ได้เลย  ในส่วนของกล้อง ขึ้นอยู่กับว่านำภาพไปใช้ในลักษณะไหน ต้องการภาพขนาดเท่าไหร่ ความคมชัดมากน้อยแค่ไหน

READ MOREREAD MORE